Всичко от света на компютрите

Нашата мисия

Нашата цел е създаване на трайни отношения с нашите клиенти и партньори. В наше лице да намерят приятел и съветник относно компетенциите, които притежаваме. С продажбата на продукт или извършена услуга не се приключва, а се слага началото на бъдещи взаимоотношения. Искаме отношенията с нашите клиенти и партньори да са приятелски, неформални и основани на взаимно доверие.

Нашата история

2014

Фирмата е администратор на лични данни, а също така покрива изискванията и получава сертификат от ДКСИ за „Разрешен достъп до класифицирана информация до ниво СЕКРЕТНО“.

2013

Фирмата получава сертификация и по ISO 14001:2005.

2012

Фирмата се сертифицира по ISO 9001:2008. 

2007

Фирмата регистрира своя собствена търговска марка в Патентно Ведомство.

2006

Терабайт ЕООД стартира дейността си.

Екип Терабайт

Основната ни дейност е търговия с компютри, компютърни компоненти, консумативи и услуги в сферата на софтуерна и хардуерна поддръжка на компютри, компютърни мрежи и офис техника.

     ПАРТНЬОРИ

          Директен партньор сме на:

          Intel „Gold Partner”

          Microsoft – “Microsoft Partner”, “Microsoft Online Services Partner”, “Microsoft Action Pack Subscription”

          Brother – “Premium Brother Dealer”, “Authorized service partner”

          Fujitsu - “Authorized service partner”

            Имаме сключени търговски и сервизни договори с всички дистрибутори и официални представители на компютърна техника на територията на България.

Красимир Балтаджиев
управител
phone (1).svg
0885 123 643
Мирослав Димов
ръководител търговски отдел
phone (1).svg
0888 206 231
Радина Иванова
търговски отдел
phone (1).svg
0882 026 037
Васил Митев
ръководител сервиз
phone (1).svg
0885 224 763
Кирил Данев
сервиз
phone (1).svg
0885 847 620
Васил Дангов
сервиз
phone (1).svg
0887 768 199
Радина Иванова
финансово административен отдел
phone (1).svg
0885 225 591
Светлозар Стоев
сервиз
phone (1).svg
0886 886 182